Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Katarzyna Kantorek z d. Pel

*25-04-1812 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+1873 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 33/1812
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:106/1873
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Antoni i Pel Katarzyna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we Wsi Domaniewice dnia dwudziestego szóstego listopada tysiąc osiemset dwudziestego siódmego roku o godzinie drugiej po południu.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Mrzygłoda lat trzydzieści cztery i mikołaja Ziarnika lat trzydzieści sześć zamieszkałych na gospodarstwie we wsi Skaratkach zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Kantorkiem młodzianem we Wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałym, tamże w Skaratkach urodzonym z Franciszka i Marianny z Jadachów małżonków Kantorków i w Skaratkach zamieszkałych i tamże już zmarłych, lat dziewiętnaście mającym, a panną Katarzyną Pelowną córką Wojciecha i Elżbiety małżonków Pelów gospodarstwie w Skaratkach zamieszkałych, tamże urodzoną lat szesnaście liczącą i przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: jedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym listopada roku bieżącego w Parafii Domaniewickiej. Małżonkowie nowi oświadczyli , iż niezawierani przed ślubem umowy. Jako też zezwolenie ustne obecnemu aktowi małżeństwa strony nowo zaślubionej , strony zaś nowo zaślubionego Antoniego Kantorka dziadka jego Wojciecha było oświadczone. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez nas został podpisany , gdyż stawiający i świadkowie pisa nie umieją.
Xiądz Franciszek Wojtałowski Kommander Parafii Domaniewickiej

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl