Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Wawrzyniec Kantorek

*02-08-1838 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału03-08-1838 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaBrudczyna Apolonia
Ojciec chrzestnyWojecki Wojciech
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:79/1838
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:50/1858
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Wawrzyńca i Pel Katarzyny, 50/1858, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej po południu.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Jana Pela lat czterdzieści i Mariana Lisiewskiego lat pięćdziesiąt cztery mających obydwóch włościan gospodarzy we wsi Skaratkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Wawrzyńcem Kantorkiem, młodzianem synem Antoniego i Katarzyny z Pelów małżonków Kantorków włościan gospodarzy w Skaratkach zamieszkałych, urodzonym w Skaratkach przy rodzicach zostającym lat dwadzieścia mającym, a Marianną Ziółkoszczanką panną córką Marcina i Franciszki z Małeckich małżonków Ziółkowskich włościan gospodarzy w Skaratkach zamieszkałych urodzoną w Skaratkach i przy rodzicach zostającą lat dwadzieścia mającą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele Domaniewickim w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym listopada roku bieżącego. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa z obydwu stron nowo zaślubionych rodziców oświadczone zostało. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawajacym pisać nieumiejącym, przeczytany, przez Nas tylko podpisany został.
Xsiądź Franciszek Woytałowski Proboszcz Parafii Domaniewickiej utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl