Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Zagajewska z d. Kantorek

*22-03-1845 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału22-03-1845 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaZiarnikówna Franciszka
Ojciec chrzestnyWilk Mikołaj
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:61/1845
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:14/1867
Źródła:
akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Maryanna, 14/1867, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego o godzinie trzeciej po południu.
Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Antoniego Luta lat czterdzieści cztery i Antoniego Mrzygłoda lat czterdzieści liczących obydwóch gospodarzy w Skaratkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim wdowcem po zmarłej Rogóźnie parafii tutejszej Magdalenie z Kierusów swej żonie, w Skaratkach urodzonym synem Franciszka i Marianny z Grabarzów małżonków lat trzydzieści siedem mających w Rogóźnie parafii tutejszej zamieszkałym gospodarzem, a Marianną Kantorek panną w Skaratkach parafii tutejszej urodzoną i tam przy rodzicach zamieszkałą córką Antoniego i Katarzyny z Pelów małżonków lat dwadzieścia dwa mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dziesiątym, siedemnastym i dwudziestym czwartym bieżącego miesiąca i roku parafii tutejszej jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych oświadczone zostało.
Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza Teofila Świderskiego administratora parafii tutejszej.
Akt ten stawającym i świadka pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został
Ksiądz Teofil Świderski administrator Parafii Domaniewice, utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl