Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Władysław Pintera i Franciszka Pintera z d. Bergiel

  
Władysław Pintera
*22-09-1889 r. Puczniew
+03-10-1917 r. Łódź /Łódź/
Franciszka Pintera z d. Bergiel
*23-12-1892 r. Dąbrówka
+12-01-1977 r. Łódź /Łódź/
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  26-11-1911 r. Łódź
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Świadkowie:
Dzieci:
1.Józef Pintera (*1912 r. Łódź, +?) {syn}
2.Marianna Kostrzewska z d. Pintera (*1914 r. Łódź, +01-12-1975 r. /Łódź/) {córka}
3.Bolesław Pintera (*10-10-1917 r. Łódź, +27-05-1966 r. Łódź /Łódź/) {syn}
Źródła:
akt małżeństwa Pintera Władysław i Bergiel Franciszka, 737/1911, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Łodzi 13/26 listopada 1911 r. w czwartej godzinie po południu.
Ogłaszam, że obecności świadków Józefa Bergiela robotnika i Franciszka Gotliba tkacza, obu pełnoletnich z Bałut, zawarty dziś został religijny związek małżeński między Władysławem Pinterą , kawalerem,tkaczem, lat 22, mieszkającym w Bałutach, urodzonym w Puczniewie Sieradzkiego powiatu, synem Bartłomieja i Józefy z Omiecińskich , i Franciszką Bergiel, panną, tkaczką, lat 18 w Bałutach mieszkającą, urodzoną w Dąbrówce, Kutnowskiego powiatu, córką Józefa i Franciszki z Bińkowskich. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 30.10/12.11 bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawierano. Pozwolenie na związek małżeński ojciec młodej wyraził słownie. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Jan Lebioda, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano.
ks./podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl