Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Władysław Pintera

*22-09-1889 r. Puczniew 
(data i miejsce urodzenia)
+03-10-1917 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Franciszka Pintera z d. Bergiel (*23-12-1892 r. Dąbrówka, +12-01-1977 r. Łódź /Łódź/)
    Małżeństwo: 26-11-1911 r. Łódź

    Dzieci:
  1. Józef Pintera (*1912 r. Łódź, +?) {syn}
  2. Marianna Kostrzewska z d. Pintera (*1914 r. Łódź, +01-12-1975 r. /Łódź/) {córka}
  3. Bolesław Pintera (*10-10-1917 r. Łódź, +27-05-1966 r. Łódź /Łódź/) {syn}
(...)
Rodzeństwo:
↑ 1.Ewa Woźniczka z d. Pintera (*1870 r., +?) {siostra}
↑ 2.Ludwika Lasota z d. Piętera (*1872 r., +1911 r. Łódź) {siostra}
↑ 3.Weronika Hofman z d. Pintera (*1874 r. Wrząca, +?) {siostra}
↑ 4.Marianna Nowak z d. Pientera (*07-08-1877 r., +19-08-1943 r.) {siostra}
↑ 5.Stanisława Scheler z d. Pintera (*1879 r., +?) {siostra}
↑ 6.Piotr Pintera (*1882 r., +1893 r.) {brat}
↑ 7.Regina Krawczyk z d. Pintera (+?) {siostra}
↑ 8.Adam Pintera (+ /Łódź/) {brat}
↑ 9.Wiktoria Waleria Pintera (*1885 r., +1887 r.) {siostra}
↑ 10.Józefa Pintera (*1887 r., +?) {siostra}
↓ 11.Tomasz Pintera (*10-12-1892 r. Puczniew, +24-05-1977 r. Łódź /Łódź/) {brat}
Rodzeństwo przyrodnie:
1.Antoni Pintera (*1866 r., +?) {brat}
2.Józef Pintera (*08-03-1868 r. Wrząca, +1874 r. Wrząca) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału22-09-1889 r.
Miejsce ceremoniałuMałyń
Matka chrzestnaKonstancja Klempiejak
Ojciec chrzestnyPiotr Kisiel
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Andrzeja w Małyniu
numer aktu: 116/1889
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
numer aktu: 737/1911
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
numer aktu: 1206/1917
Źródła:
akt urodzenia Pintera Władysław, dot. urodzenia [akt prawny]
Wydarzyło się we wsi Małyń dziesiątego /dwudziestego drugiego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu.
Stawił się Bartłomiej Pintera, służący z Puczniewa, lat czterdzieści cztery liczący, w obecności Piotra Kisiela lat dwadzieścia dwa i Michała Jurczyka lat trzydzieści, obaj żyjący w Puczniewie i okazał nam niemowlę płci męskiej, oświadczył, że urodziło się w Puczniewie tego dnia o godzinie pierwszej w nocy od prawowitej jego żony Józefy urodzonej Omiecińska, lat trzydzieści osiem mającej. Niemowlęciu temu na chrzcie świętym dokonanym w tym czasie dano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Kisiel i Konstancja Klempiejak .
Akt ten stawającym niepiśmiennym przeczytano, nami tylko podpisano.
Ks. /nazwisko nieczytelne/

akt małżeństwa Pintera Władysław i Bergiel Franciszka, 737/1911, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Łodzi 13/26 listopada 1911 r. w czwartej godzinie po południu.
Ogłaszam, że obecności świadków Józefa Bergiela robotnika i Franciszka Gotliba tkacza, obu pełnoletnich z Bałut, zawarty dziś został religijny związek małżeński między Władysławem Pinterą , kawalerem,tkaczem, lat 22, mieszkającym w Bałutach, urodzonym w Puczniewie Sieradzkiego powiatu, synem Bartłomieja i Józefy z Omiecińskich , i Franciszką Bergiel, panną, tkaczką, lat 18 w Bałutach mieszkającą, urodzoną w Dąbrówce, Kutnowskiego powiatu, córką Józefa i Franciszki z Bińkowskich. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 30.10/12.11 bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawierano. Pozwolenie na związek małżeński ojciec młodej wyraził słownie. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Jan Lebioda, miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytano.
ks./podpis nieczytelny/

akt zgonu Pintera Władysław, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się to w mieście Łodzi parafii Wniebowzięcia Najświętrzej Marji Panny dnia trzeiego października tysiąc dziewięćset siedemnastego roku o godzinie trzecij po południu.Stawili się Jan Paradowski stróż i Franciszek Polak kościelny obydwaj z Bałut pełnoletni i oświadczyli że w dniu dzisiejszym o godzinie piątej rano zmarł w Bałutach Władysław Pintera robotnik dwadzieścia siedem lat, urodzony w Puczniewie powiatu Łódzkiego z niewiadomych rodziców pozostawił po sobie wdowę Franciszkę z Bergerów. Po naocznym stwierdzeniu śmierci Władysława Pintery akt ten spisano i świadkom przeczytano.
/podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaKaczmarek Alicja oraz Pintera Franciszka i Władysław
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętego Wincentego
Adres cmentarzaŁódź, ul. Smutna 9
Lokalizacja43
Typ cmentarzaWyznaniowy/Śródmiejski
CharakterystykaZiemny/Podwójny/Granit
InskrypcjaŚ.P.
FRANCISZKA
PINTERA
ŻYŁA LAT 85
ZM. 12.01.1977
WŁADYSŁAW
PINTERA
ŻYŁ LAT 26 ZM.1917
PAMIĘĆ NIE UMIERA
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl